ACCESIBILIDADE

Neste apartado podedes consultar as catro guías de accesibilidade que publicamos este ano por primeira vez, nas que poderedes coñecer a información máis relevante en relación á accesibilidade de cada espazo e actividade da programación do Festival Agrocuir. Para non facer un documento demasiado longo, publicamos diferentes guías atendendo a algunhas das diferentes discapacidades:

  • Guía sobre accesibilidade para a discapacidade auditiva.
  • Guía sobre accesibilidade para a discapacidade visual.
  • Guía sobre accesibilidade para persoas en cadeiras de rodas.
  • Guía sobre accesibilidade para hipersensibilidade / neurodiverxencias.

Guía sobre accesibilidade para a discapacidade auditiva.

CASTELÁN E GALEGO

Guía sobre accesibilidade para a discapacidade visual.

CASTELÁN E GALEGO

Guía sobre accesibilidade para hipersensibilidade / neurodiverxencias.

CASTELÁN E GALEGO

Guía sobre accesibilidade para persoas en cadeiras de rodas.

CASTELÁN E GALEGO