ENTRADAS

14114824_350714235259559_1157368601771960606_o

GALEGO

O método de entradas e de financiación do festival varía ano tras ano en función de diferentes factores. Previamente, houbo edicións nas que se pagou entrada e outras nas que non se pagou. Para a edición de 2022 seguimos apostando por realizar todas as actividades en diferentes lugares da vila de Monterroso, para xerar un espazo aberto e accesible a todo o mundo. Por elo, esta será a segunda edición na que non cobraremos entrada. 

 

CASTELLANO

El método de entradas y de financiación del festival varía año tras año en función de diferentes factores. Previamente, ha habido ediciones en las que se ha pagado entrada y otras en las que no. En esta edición de 2022 seguimos apostando por realizar todas las actividades en diferentes lugares del pueblo de Monterroso, para generar un espacio abierto y accesible a todo el mundo. Por ello, esta será la segunda edición en la que no cobramos entrada.